ΓΚΕΣΤΑΛΤ – GESTALT

Το όνομα Gestalt βγαίνει από το γερμανικό ρήμα gestallten, που σημαίνει “να δίνω μορφή”. Η Gestalt ασχολείται ιδιαίτερα με την επαφή του ανθρώπου, με τον εαυτό του, με τους άλλους και με το περιβάλλον, καθώς και με τα όρια της επαφής αυτής. Ασχολείται με την ”διαδικασία” και τη συνεχή προσαρμογή του οργανισμού στο περιβάλλον, η οποία είναι μια διαδικασία αέναης αλλαγής.

Για την Gestalt πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η αυθεντική παρουσία, διότι χωρίς παρουσία δεν μπορεί να υπάρξει επαφή. 

Κεντρικό ρόλο στην προσέγγιση της Gestalt έχει η προσωπική ευθύνη. Ο κάθε άνθρωπος έχει την ευθύνη να συνειδητοποιήσει ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να επιφέρει αλλαγή στην ζωή του εκτός από τον ίδιο.

Η Γκεστάλτ δίνει βάση στην επίγνωση, οπότε ας δούμε τι σημαίνει επίγνωση. Η επίγνωση μπορεί να είναι μια μεγάλη λέξη, αλλά δεν είναι κάτι που το ξεκίνησε η Γκεστάλτ. Κάθε ον δικαιούται να έχει επίγνωσης της οντότητάς του.

Το πρώτο, είναι ο νους .Ο άνθρωπος, δηλαδή, μπορεί να σκεφτεί  και να χρησιμοποιεί το μυαλό του για να ξεχωρίσει για παράδειγμα, αν είναι καλό ή κακό να κάνει το τάδε. Ή για να καταλάβει για παράδειγμα, τι περιμένει η οικογένειά του από αυτόν. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο επίγνωσης.

Το δεύτερο, είναι το σώμα. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι ώστε με το σώμα τους να έχουν επίγνωση. Όπως ένα παιδί  του νηπιαγωγείου, ξέρει ότι πεινάει χωρίς να πάει στο σχολείο. Και αυτό γιατί του το δείχνει το σώμα του. Όπως όταν έχεις χτυπήσει, το νιώθεις στο σώμα σου γιατί πονάς. Έτσι και με τα συναισθήματα, αν είμαι στεναχωρημένος ή θυμωμένος το νιώθω  στο σώμα μου. Ο άνθρωπος στην καθημερινότητα του νιώθει την επίγνωση χωρίς να πρέπει να διαβάσει κάτι γι’ αυτήν, απλά το κάνει στην πράξη.

Το τρίτο, είναι η επίγνωση με βάση την επίδραση που δεχόμαστε από το περιβάλλον μας έξω από εμάς.