Γνωστιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

Το γνωστικό μοντέλο της Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας, ονομάζεται και μοντέλο διαδικαστικής ακολουθίας και δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν την ζωή τους, στην βάση των νοητικών αναπαραστάσεων του εαυτού και του κόσμου.
Η συμπεριφορά κάποιου δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν αλλάξει ο τρόπος που καταλαβαίνει κανείς τον εαυτό του και τον κόσμο. Οι τρόποι, που η Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία επιλέγει για να το πετύχει αυτό προέρχονται:
α) από τη ψυχαναλυτική σχολή- η προσωπικότητα μας επηρεάζεται από τις ιδιαίτερες ιστορίες μας και
β) από τη γνωστικό-συμπεριφοριστική που στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ο ψυχοθεραπευτής που βοηθά τον άρρωστο να αντικρίσει άμεσα την ανάγκη του να φερθεί διαφορετικά σε μια κατάσταση ή να αλλάξει συνήθειες, πράξεις, τον οδηγεί στο να αποκτήσει έλεγχο, σε σημαντικές όψεις στη ζωή του. 

Αναφέρεται στο πώς οι άνθρωποι δέχονται, κατανοούν και δίνουν νόημα στην εμπειρία τους και πώς μαθαίνουν να δρουν στον κόσμο.

Η Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι μια βραχεία, ατομική ψυχοθεραπεία που εστιάζει την προσοχή της στον τρόπο που δημιουργήθηκαν και διαιωνίστηκαν ρόλοι και συμπεριφορές που κατ’ αρχήν (στην παιδική και εφηβική ηλικία) ήταν προσαρμοστικές για το άτομο, αλλά στη συνέχεια (ενήλικη ζωή) έγιναν αναποτελεσματικές και δυσλειτουργικές με αποτέλεσμα να προκαλούν έντονη δυσφορία και ποικίλα σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα για τα οποία το άτομο ζητάει βοήθεια. 

Η Γνωσιακή-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία έχει εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών διαγνωστικών κατηγοριών και προβλημάτων, όπως είναι οι αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές, οι διαταραχές στην πρόσληψη τροφής, η κατάχρηση ουσιών κλπ.
Πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχει στα άτομα με οριακή διαταραχή προσωπικότητας όπου το μοντέλο των πολλαπλών καταστάσεων εαυτού και η αποτύπωσή του στο διάγραμμα με την μορφή των περισσότερων της μιας πυρηνικών καταστάσεων αποκαθιστά από πολύ νωρίς την θεραπευτική συμμαχία και μειώνει σημαντικά τον αριθμό των πρόωρων διακοπών της θεραπείας.
με αυτούς.