Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία

Μπορεί ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεις τα γεγονότα αυτά να σε χει οδηγήσει να σχηματίσεις μία αρνητική εντύπωση για τι συμβαίνει στην ζωή σου, ακόμη και αν τα αντικειμενικά γεγονότα δε συμφωνούν με τη δυσάρεστη εικόνα που εσύ τους αποδίδεις.

Η γνωστική θεραπεία είναι συνήθως πιο συγκεντρωμένη στο παρόν, διαρκεί ένα σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα και επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα στην επίλυση προβλημάτων στο εδώ και τώρα.

Οι άνθρωποι βοηθούνται στο να μάθουν συγκεκριμένες δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Αυτές οι δεξιότητες προκύπτουν μέσα από τον προσδιορισμό διεργασιακών λαθών τους στη σκέψη, την τροποποίηση βαθύτερων πεποιθήσεων, που ονομάζουμε «σχήματα» και τελικά την αλλαγή των προτύπων συμπεριφοράς ως προς τους άλλους.

Γνωσιακή ή Γνωστική θεραπεία (CT), ή γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT) αναπτύχθηκε από τον Δρ Aaron T. Beck και είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας στην οποία ο θεραπευτής και ο πελάτης συνεργάζονται ως ομάδα για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων.

Οι θεραπευτές χρησιμοποιούν το γνωσιακό μοντέλο για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους με την αλλαγή στις σκέψεις, στη συμπεριφορά, και στις συναισθηματικές αντιδράσεις τους.

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία;

Το Ινστιτούτο NICE της Μεγάλης Βρετανίας συνιστά την Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία ως θεραπεία για τις ακόλουθες διαταραχές:

 

 • Αγχώδεις διαταραχές (συμπεριλαμβανομένων των Κρίσεων Πανικού και της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες – PTSD)
 • Κατάθλιψη
 • Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
 • Ψυχωτικές διαταραχές
 • Διπολική διαταραχή

 

Υπάρχουν επίσης ισχυρές ενδείξεις ότι η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία είναι χρήσιμη για τη θεραπεία πολλών άλλων καταστάσεων, όπως οι εξής:

 

 • Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης
 • Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά
 • Αγχώδεις διαταραχές σε παιδιά
 • Χρόνιος πόνος
 • Σωματικά συμπτώματα χωρίς ιατρική διάγνωση
 • Σωματικά συμπτώματα χωρίς ιατρική διάγνωση
 • Δυσκολίες στον ύπνο
 • Διαχείρισης θυμού