Συμβουλευτική ή Θεραπεία Ζεύγους

Η συμβουλευτική ή θεραπεία ζεύγους βασίζεται στη συστημική προσέγγιση, η οποία θεωρεί το παρουσιαζόμενο «πρόβλημα» στη ζωή ενός ζευγαριού ως σύμπτωμα που επηρεάζεται από τον τρόπο που αυτά τα δύο άτομα σχετίζονται και αλληλεπιδρούν. Συχνά μπορεί άθελά του το ζευγάρι να συντηρεί ένα πρόβλημα ή μπορεί το πρόβλημα με κάποιο τρόπο να συντηρεί τη σχέση. Η συστημική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει τα μέλη ενός ζευγαριού να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν καλύτερα ο ένας τον άλλο και να εργαστούν μαζί ώστε να βρουν νέες λύσεις.

Καθένα από τα δύο μέλη έχει την ευκαιρία μέσα σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον να προσφέρει τη δική του οπτική γωνία σχετικά με το πώς δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε το πρόβλημα. Το ζευγάρι ενθαρρύνεται να ερευνήσει το παρελθόν της σχέσης και το δυναμικό της, τις αρχικές προσδοκίες, τις τρέχουσες ανάγκες και πεποιθήσεις του καθένα αναφορικά με τη σχέση, καθώς και ποια είναι τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς και επικοινωνίας στη σχέση τους που βοηθούν ή όχι τη σχέση να λειτουργήσει. Σε πνεύμα συνεργασίας το ζευγάρι διευκολύνεται να εκφράσει επιθυμίες για το μέλλον και να επαναδιαπραγματευτεί εφόσον καθένας το επιθυμεί τόσο τις προσωπικές όσο και τις κοινές τους κατευθύνσεις στη ζωή.

Τατιάνα Βοριαδάκη, MSc, PgCert, MSc, BA

Πιστοποιημένη Οικογενειακή και Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια.