Τι είναι η Θετική Ψυχολογία;

H Θετική ψυχολογία δεν έχει καμία σχέση με μαγικές συνταγές επίλυσης προβλημάτων, βιβλία αυτοβοήθειας, τεχνικές εμψύχωσης ή φιλοσοφία νέας γενιάς.
Η Θετική Ψυχολογία είναι η επιστημονική έρευνα για το τι κάνει την ζωή πιο άξια να τη ζει κανείς. Ως επιστήμη απαιτεί να ελέγχονται οι θεωρίες, να τεκμηριώνονται και βασίζεται σε στατιστικές μελέτες και εμπειρική έρευνα.
H θετική ψυχολογία αναζητά τις συνθήκες που βοηθούν τους ανθρώπους να βιώσουν θετικά συναισθήματα, να αναπτύξουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και να δημιουργήσουν θετικές σχέσεις, θετικές οικογένειες, θετικές ομάδες, θετικές κοινωνίες. Η θετική ψυχολογία ασχολείται με έννοιες όπως η ευτυχία, το νόημα στη ζωή, η ψυχική ανθεκτικότητα, τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα, και επιχειρεί να δώσει επιστημονικές απαντήσεις στους παράγοντες που είναι απαραίτητοι, ώστε να μπορέσει κανείς να τα ενισχύσει.
Αφορμή για τη γέννησή της ήταν η αναγνώριση ότι η παραδοσιακή ψυχολογία ασχολούνταν μόνο με την επιδιόρθωση των προβλημάτων και τη θεραπεία των ψυχικών διαταραχων. Παρόλο που αυτοί είναι πολύ σημαντικοί στόχοι και χρειάζεται να εξακολουθήσουμε να τους ερευνούμε και να τους επιδιώκουμε, ωστόσο χρειάζεται να αναγνωρίσουμε πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη των θετικών χαρακτηριστικών, η αναζήτηση του ευ ζην και η επιδίωξη των θετικών εμπειριών για τους ανθρώπους. Έτσι η λοιπόν η θετική ψυχολογία έρχεται να συμπληρώσει και να ισορροπήσει αυτή την ενασχόληση με τις αρνητικές πλευρές της ανθρώπινης εμπειρίας και να δώσει έμφαση και στην θετική πλευρά.

Αφήστε μια απάντηση