Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να μάθετε να αναγνωρίζετε και να διαχειρίζεστε τα δικά σας συναισθήματα, να βελτιώσει την ικανότητά σας να εξακριβώνετε τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων και να υιοθετήσετε τις κατάλληλες στρατηγικές για να χτίζετε παραγωγικές σχέσεις.

Η επικοινωνία χωρίζεται σε λεκτική και μη λεκτική. Η μη λεκτική επικοινωνία συμπεριλαμβάνει τη γλώσσα του σώματος, η οποία περιλαμβάνει και τις μικρο – εκφράσεις.

Η ανάγνωση των μικρο-εκφράσεων είναι η πιο εξελιγμένη και αποτελεσματική μέθοδος για να εξακριβώσει κάποιος την ψυχολογική κατάσταση του συνομιλητή.

Οι μικρο-εκφράσεις είναι ακούσιες συσπάσεις του προσώπου που συμβαίνουν στο 1/25 του δευτερολέπτου, οι οποίες προκύπτουν από τα συναισθήματα που νοιώθει κάποιος την εκάστοτε χρονική στιγμή. Είναι σύντομες και άκρως αποκαλυπτικές για την συναισθηματική κατάσταση του ομιλητή, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιος να επινοήσει μια μικρο-έκφραση.

Η εκπαίδευση στις μικρο- εκφράσεις έχει τα εξής οφέλη:

 • Βελτίωση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης: Οι μικρο-εκφράσεις είναι το ΠΩΣ της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Είναι το κλειδί για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε το ανθρώπινο πρόσωπο. Παρατηρώντας το λόγο ή τις χειρονομίες και βέβαια λειτουργώντας σε συνδυασμό με τις μικρο- εκφράσεις, αφορούν ένα καθολικό σύστημα που αναδεικνύει τις διακυμάνσεις στη συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου από στιγμή σε στιγμή. Σας βοηθάει να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα σε άλλους και ταυτόχρονα να αποκτήσετε μεγαλύτερη επίγνωση για τα δικά σας.
 • Ανάπτυξη της Ικανότητας Ενσυναίσθησης: Τα συναισθήματα διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε όλες τις αλληλεπιδράσεις μας. Οι κοινές εκφράσεις (macro) δεν απεικονίζουν με ακρίβεια τα συναισθήματα του άλλου. Όταν μπορείτε να αναγνωρίζετε τις φευγαλέες και πιο αόριστες εκφράσεις που προκύπτουν, γίνεστε πιο οξυδερκείς και αισθητηριακά ευέλικτοι. Αυξάνεται η ικανότητα παρατήρησης και διάγνωσης αυτής, για παράδειγμα πότε ένα συναίσθημα ξεκινάει, πότε ένα συναίσθημα καταπιέζεται και πότε ένα συναίσθημα λαμβάνει χώρα σε κάποιον και δε μπορεί να το παρατηρήσει ούτε καν ο ίδιος. Αυτές είναι ικανότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της δικής σας ενσυναίσθησης, καθώς επίσης να βοηθήσετε και άλλους να καταλάβουν πώς πραγματικά δείχνουν.
 • Αναγνώριση Κρυφών Συναισθημάτων: Όταν κάποιος/α προσπαθεί να κρύψει/καλύψει τα συναισθήματά του σίγουρα θα υπάρξει διαρροή και θα εμφανιστεί το πραγματικό συναίσθημα. Η διαρροή αυτή μπορεί να είναι εμφανής μόνο σε ένα μέρος του προσώπου ή μια γρήγορη έκφραση σε όλο το πρόσωπο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δε μπορούν να αντιληφθούν αυτά τα σημαντικά στοιχεία, όμως με την εξάσκηση μαθαίνουν να τα αναγνωρίζουν.
 • Κατανόηση των άλλων. Δια-Προσωπικές Σχέσεις: Το πρόσωπο είναι το ωραιότερο παράθυρο που έχουμε για τον συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων. Η βελτίωση της ικανότητας αναγνώρισης συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων αυξάνει την οικειότητα και την σύνδεση μαζί τους. Οι μικρο-εκφράσεις όμως είναι Παγκόσμιες, όλοι τις κάνουμε και για αυτό χρειάζονται την προσοχή μας. Ακόμα και σε τελείως διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες, τα ίδια συναισθήματα και οι εκφράσεις του προσώπου είναι κοινές. Έρευνα του Dr Paul Ekman έδειξε ότι μπορεί να χάσουμε μικρο-εκφράσεις από τον συνομιλητή αν έρχονται σε αντίθεση με τα λεγόμενα του. Ακόμα, λοιπόν, μία ενδιαφέρουσα ικανότητα είναι ο διαχωρισμός της μικρο-έκφρασης από τον λόγο.
 • Αναγνώριση και Διαχείριση των Δικών σας Συναισθημάτων:Μαθαίνοντας να αναγνωρίζετε μικρο-εκφράσεις συναισθημάτων στους άλλους ανθρώπους, βοηθάει στην αναγνώριση των δικών σας συναισθημάτων. Έρευνες αποκαλύπτουν ότι με τον μιμιτισμό μιας μικρο-έκφρασης που κάνει κάποιος, πυροδοτεί την ίδια εσωτερική συναισθηματική εμπειρία μέσα σας. Όταν εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας να συνδέσει τις εκφράσεις του προσώπου με την εσωτερική εμπειρία, θα βελτιώσετε αυτόματα την συνειδητή επίγνωση των εσωτερικών συναισθημάτων σας. Έτσι, θα βελτιώσετε τις πιθανότητές σας να αναγνωρίζετε την στιγμή ενεργοποίησης του συναισθήματος σας. Αυτή η συνειδητοποίηση μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε την έκφραση των συναισθημάτων σας.

Ποιους Αφορά η Εκπαίδευση;

Αυτή η καταπληκτική ικανότητα μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε μια τεράστια ποικιλία των ανθρώπων και καταστάσεων, για παράδειγμα:

 • Εκπαιδευτές, Θεραπευτές, Coaches, Mentors, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα τα συναισθήματα των πελατών και των συμμετεχόντων τους και ταυτόχρονα θα μπορούν να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις πριν αυτές λάβουν χώρα.
 • Επαγγελματίες των Πωλήσεων & της Εξυπηρέτησης θα είναι σε θέση να δουν στους δυνητικούς πελάτες τους τι δεν λένε με τα λόγια τους, όμως εκφράζουν ξεκάθαρα στο πρόσωπό τους.
 • Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Directors και Διευθυντές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν ποια ήταν η εμπειρία των εργαζόμενών τους και, συνεπώς, να δημιουργήσουν νέες μεθόδους για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπων τους.
 • Στελέχη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δημοσιογράφοι θα είναι σε θέση να δουν αν οι εν δυνάμει υποψήφιοι λένε την αλήθεια,
 • Διαπραγματευτές, Ειδικές Δυνάμεις, Profilers θα είναι σε θέση να ανακαλύψουν τα κρυμμένα συναισθήματα στο πρόσωπο των άλλων, καθώς επίσης την ασυνέπεια του λόγου με την γλώσσα του σώματος και τις μικρο-εκφράσεις.
 • Καθένας που συναναστρέφεται με ανθρώπους θα είναι σε θέση να οικοδομήσει πιο ευτυχισμένες και αυθεντικές σχέσεις.

Περιεχόμενα εκπαίδευσης

Αυτή η εκπαίδευση χωρίζεται σε 3 ενότητες:

 • Γνώση– Θεωρία και Μοντέλα
 • Ικανότητες– Κανάλια Επικοινωνίας
 • Εφαρμογή– Διαδικασία και Πρακτική

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση, θα είστε ικανοί να:

 • Κατανοείτε πώς λειτουργούν τα συναισθήματα
 • Αναγνωρίζετε τα δικά σας συναισθηματικά ερεθίσματα (triggers)
 • Είστε συνειδητοί των παρορμήσεων όταν αυτές εμφανίζονται
 • Είστε συνειδητοί του πότε είστε στο έλεος ενός συναισθήματος
 • Αναπτύξετε ικανότητες αυτο-παρακολούθησης
 • Αναγνωρίζετε συναισθήματα στους άλλους για να έχετε βαθύτερη κατανόηση Χρησιμοποιήσετε αυτή τη γνώση για να συνεργαστείτε εποικοδομητικά με άλλους.