MINDFULNESS PRACTICE -MEDITATION – TRAINING
ΠΡΑΚΤΙΚΗ –ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ.

Καλωσορίσατε σε αυτό το μοναδικό ταξίδι Αυτογνωσίας – Αυτοανάπτυξης – Παρουσίας και Επίγνωσης στο χώρο, το χρόνο και την κάθε στιγμή της ζωής σας!

Με ενσυνειδητότητα (mindfulness), θα μάθουμε εστιάζουμε και να συγκεντρωνόμαστε καλύτερα, εκεί που θέλουμε ,να καλλιεργούμε την επίγνωση μας καθώς και να μπορούμε να είμαστε συντονισμένοι, συνειδητά στην παρούσα στιγμή, χωρίς κριτική.
Από έρευνες γνωρίζουμε ότι το 47% του χρόνου μας, το μυαλό μας περιπλανάται και δεν είναι επικεντρωμένο σε αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Και δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος της περιπλάνησης του μυαλού είναι σε μελλοντικές σκέψεις που δεν μας κάνουν ευτυχισμένους. Αυτό σημαίνει ότι περίπου τη μισή μας ζωή την περνάμε με το να βρισκόμαστε στο μέλλον ή στο παρελθόν και όχι στο παρόν.


Η πρακτική στο mindfulness λύνει αυτό το πρόβλημα, αφού μας βοηθά να βρισκόμαστε στο «εδώ και τώρα» και να σταματήσουμε να είμαστε στον «αυτόματο πιλότο».

«Όταν έχετε επίγνωση των πραγμάτων γύρω σας, μπορείτε να γνωρίσετε καλά τον εαυτό σας και όσα σας περιβάλουν, παρατηρώντας απλά τα πράγματα ως έχουν»

Ειδικότερα, μέσω της εκμάθηση μεθόδων και τεχνικών ενδυνάμωσης και αυτορρύθμισης δεξιοτήτων όπως η προσοχή, η συγκέντρωση, η διαύγεια και η νηφαλιότητα μπορούμε να βελτιώσουμε την ψυχική μας υγεία και ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε την πνευματική μας ανάπτυξη και εξέλιξη.

• Μείωση και διαχείριση αποτελεσματικά του καθημερινού άγχους
• Μείωση των συμπτωμάτων ανησυχίας και κατάθλιψης
• Αύξηση της πνευματικής διαύγειας και συγκέντρωσης
• Βελτίωση της διαπροσωπικής επικοινωνίας και συναισθηματικής νοημοσύνης
• Ενδυνάμωση της υγείας και αύξηση του αισθήματος ευεξίας

Ενσυνειδητότητα είναι να είμαστε πλήρως αφυπνισμένοι στις ζωές μας. Είναι να προσλαμβάνουμε την εξαίσια ζωντάνια του κάθε λεπτού. Να νιώθουμε περισσότερο «ζωντανοί» . Επιπλέον, να μπορούμε να αποκτήσουμε άμεση πρόσβαση στις δικές μας ισχυρές πηγές διορατικότητας, μεταμόρφωσης και ίασης». Δρ. Τ. Κάμπατ-Ζίν

Ενότητες / Index

I. Mindfulness Basics / Οι Βασικές Αρχές της Ενσυνειδητότητας

1.Arriving in Presence / Η Έλευση στο Εδώ και Τώρα

– Pausing for Presence / Η Παύση στο Εδώ και Τώρα
– Conscious Relaxing / Συνειδητή Χαλάρωση
– Coming back to your Senses / Η Επιστροφή στις Αισθήσεις
– Attitude of friendliness / Στάση Συμφιλίωσης

2.Breath / Αναπνοή

Mindfulness of Breath / Ενσυνειδητότητα στη Αναπνοή
– Calming and Steadying with the Breath / Μένοντας με την Αναπνοή
– Counting the Breath / Μετρώντας την Αναπνοή
– Deepening the Focus / Εστιάζοντας πιο Βαθιά

3.Body / Σώμα

Mindfulness of the Body / Ενσυνειδητότητα στο Σώμα
– Feeling from the Inside Out / Η Αίσθηση από Μέσα προς τα Έξω
– Body Scan / ‘Σκανάρισμα’ του Σώματος
– Naming Sensations / Ονομάζοντας τις Αισθήσεις
– Working with Intense Sensations / Δουλεύοντας με Έντονες Αισθήσεις

II. Emotional Intelligence / Συναισθηματική Νοημοσύνη

4.Emotions and Feeling States / Συναισθήματα και Συναισθηματικές Καταστάσεις

Mindfulness of Emotions / Η Ενσυνειδητότητα στα Συναισθήματα
– Naming Emotions / Ονομάζοντας τα Συναισθήματα
– Working with Difficult Emotions / Δουλεύοντας με Δύσκολα Συναισθήματα
– Fostering Positive Emotions / Προάγοντας θετικά Συναισθήματα

5.Thoughts / Σκέψεις

– Recognizing Thinking / Αναγνωρίζοντας τον τρόπο Σκέψης
– Wise Relationship to Thought / Η Σχέση με τον τρόπο Σκέψης
– Life Under Thoughts / Η Ζωή Υπό τις Σκέψεις
– Beyond Thoughts / Πέρα από τις Σκέψεις

III. Resilience, Healing and Inner Freedom/ Ανθεκτικότητα, Επούλωση και Εσωτερική Ελευθερία

6.Emotional Healing / Συναισθηματική Επούλωση

Mindfulness: The Core Practice / Ενσυνειδητότητα: Η Πυρηνική Πρακτική
– Self-J
– Emotions and Inner Resources / Συναισθήματα και Εσωτερικές Ενδείξεις

7. Present and Now Reactive / Παρών και με Αντίδραση στο Εδώ και Τώρα

– Beginner’s Mind / Ο Νους του ‘Αρχάριου’
– Spacious Awareness / Ανοιχτή Επίγνωση
– Equanimity / Αυτό-κυριαρχία
– Who am I? (Mindfulness of Awareness) / Ποιος είμαι; (Ενσυνειδητότητα της Επίγνωσης)

IV. Mindful Living / Ενσυνείδητη Στάση Ζωής

8.Relating with an Οpen Heart / Συσχέτιση με Ανοιχτή Καρδιά

– Empathy and Compassion / Ενσυναίσθηση και Συμπόνοια
– Forgiveness / Συγχώρεση
– Seeing Goodness / Αναγνωρίζοντας την Καλοσύνη

9.Mindful Communication / Ενσυνείδητη Επικοινωνία

– Intention / Πρόθεση
– Conflict / Αντιπαράθεση
– Listening / Ακρόαση
– Mindful Speaking / Ενσυνείδητος Λόγος

10. Living Aligned with your Deepest Purpose / Ζώντας Ευθυγραμμισμένα με το Βαθύτερο σκοπό της Ζωής

– Trusting and Inhabiting your Being / Εμπιστεύοντας την Ύπαρξη
– Generosity and Service / Γενναιοδωρία και Προσφορά
– Aspiration and Vision / Στόχοι και Όραμα