Η Vinyasa Flow Yoga εντάσσεται στην κατηγορία της Hatha yoga, του κλάδου εκείνου της γιόγκα που απευθύνεται στο σώμα. Η λέξη Vinyasa σημαίνει, κίνηση σε συγχρονισμό με την αναπνοή.
Η μετάβαση δηλαδή από την μια στάση (asana) στην επόμενη γίνεται μέσα από την εισπνοή ή εκπνοή.
Η ανάσα είναι αυτή που οδηγεί την κίνηση και σε αντίθεση με τα πιο στατικά είδη γιόγκα, oι asanas τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται μια μαλακή και ρυθμική ροή ενέργειας.
Η σύνδεση αυτή ανάσας και κίνησης καθοδηγεί τον μαθητή προς ένα σύστημα σωματικής και ενεργειακής ευθυγράμμισης, που τον οδηγεί να ανακαλύψει όλο το κρυμμένο του δυναμικό τόσο στην διάρκεια της πρακτικής, όσο και μετά το τέλος της.